Koste Glavinića 2, 11000 Belgrade
+381 11 369-19-17 newyork@newyork.rs

Duct cleaning

Prateći svetske trendove NYT je odlučio da u svoje usluge uvrsti I čišćenje i dezinfekciju klima-ventilacionih i split sistema.

 

Navedene usluge vršimo uz primenu roto-brush tehnike:

  • snimanje situacije u kanalima pre, posle i za vreme čišćenja pomoću kamere
  • čišćenje kanala pomoću rotacionih četki ugrađenih
  • čišćenje sa vazduhom pod visokim pritiskom
  • dezinfekcije sistema