Koste Glavinića 2, 11000 Beograd
011/369-19-17 newyork@newyork.rs

Čišćenje ventilacija

Prateći svetske trendove NYT je odlučio da u svoje usluge uvrsti I čišćenje i dezinfekciju klima-ventilacionih i split sistema.

 

Navedene usluge vršimo uz primenu roto-brush tehnike:

  • snimanje situacije u kanalima pre, posle i za vreme čišćenja pomoću kamere
  • čišćenje kanala pomoću rotacionih četki ugrađenih
  • čišćenje sa vazduhom pod visokim pritiskom
  • dezinfekcije sistema